Rødekro 1/2 Marathon Cannonball 2 (Rødekro Cannonball 12)

Link til Diplom Rødekro Halv Marathon

Halv Marathon

Bo Jensen Darling 2.02,37                         Jens Hansen Carl 1.46,37

Karen Gad Svendsen 1.48,42 PR              Jette Tønder 2.02,00

Hans Renkwitz 1.48,42                               Preben Petersen 2.00,22

Bent Thomsen 2.02,37                                Daniel Hansen 1.46,04

Morten Wolff 1.46,37                                   Lone Rasmussen 1.46,37

Lene Hauerberg 1.58,49                              Gitte Lyndrup 1.58,49

Thomas Knudsen 1.38,47                            Tina Callø Hansen 2.18,14 PR

Ole Olesen Multiatleterne 2.00,22            Allan Hauerberg 1.58,49

I inviteres hermed til Rødekro Cannonballs Anden Halv marathon d 21 Juni kl 19.00
Tilmelding: Send sms til Hans 31906517, om der løbes rundeløb eller 1/2 marathon, seneste 20 juni kl 12.00
Betaling: Mobilepay på 31906517
Rundeløb 25 kr
1/2 Marathon 50 kr
Gratis for medlemmer af Rødekro Tri & Motion
Der er medajler til alle på 1/2 Marathon
Start: Vi starter på Birkeparken 94, hvor løbet starter fra og hvor depotet står.
Ruten: Ruten er en 7 km lang rute, som består af en 5 km og 2 km tur. 1/2 marathon løber turen 3 gange. Rundeløber må selv bestemme hvilke runder de løber. Dog starter vi alle ud på 5 km turen.
Efter Løbet vil der være en pølse og øl/vand
Løbet foregår efter Klub 100 marathons regler.
Startliste og resultatliste vil fremgå her på fb og på hjemmesiden www.rc.noteit.dk

Startlisten

1/2 Marathon

1 Bo Jensen Darling
2 Rikke Brinch Rødgaard
3 Hans Renkwitz
4 Karen Gad Svendsen
5 Ole Olesen multiatleterne
6 Morten Wolff
7 Charlotte Steenskov
8 Lene Hauerberg

Rundeløb