Rødekro Cannonball

Mandag
Halv
Hans Renkwitz
Dorte Møllvang Snabe
Jytte Jacobsen
Karen Gad Svendsen

Bent Thomsen

Runde

Tirsdag
Halv
Hans Renkwitz
Karen Gad Svendsen

Bent Thomsen

Runde

Onsdag
Halv
Hans Renkwitz
Dorte Møllvang Snabe
Jytte Jacobsen
Finn Moos Jacobsen
Karen Gad Svendsen

Bent Thomsen

Runde

Torsdag
Hel

Peter Klarlund

Susanne Garbrecht 

Halv
Hans Renkwitz
Karen Gad Svendsen

Bent Thomsen

Runde

Fredag
Hel

Peter Klarlund

Susanne Garbrecht 

Halv
Hans Renkwitz
Dorte Møllvang Snabe

Bent Thomsen

Runde