Rødekro Cannonball

Så afholder vi Møgeltønders anden Cannonball.

Kom og vær med på en dejlig 10,6 km lang flad rute. Der vil være mulighed for rundeløb, halv dobbelt halv og hel Marathon.

Starttid: kl 10.00 (Dog også kl 12:15 for halv, husk at oplys ved tilmelding, hvilken start du ønsker el. Om du vil løbe 2 halve)

Pris: 50 kr for rundeløb 75 kr for halv, 100 kr, for dobbelt halv og 100 kr for hel.
Der er mulighed for Bad og omklædning på stedet.
Der er velforsynet depot ved start/mål og halvvejs på ruten. Efter løbet serveres der friske Rasmus klump pandekage
Der løbes efter klub 100 Marathon kriterier.

Løbskriterier

Tilmelding:

Tilmelding kan ske frem fra den 1. Dec til søndag den 8 april kl. 1200.

Betaling til marathon, 1/2 marathon og rundeløb foregår via Mobilpay: 29294224 til Karen Gad Svendsen

Eftertilmelding:
Er ikke muligt.

Max antal deltagere : 200 Pers

Er du forhindret gives startgebyr ikke tilbage, og kan ikke overdrages til andre .

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og du skal selv skrive din tid på listen.

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.

Startliste, Resultater og diplomer vil være at finde på: www.Rødekrocannonball.notreit.dk
Bedst fra computer.

Tidsgrænse:

Tidgrænsen for løbet er 5.30 timer.

Hilsen
Karen Gad Svendsen og Lone Petersen

Jydske