Rødekro Cannonball

NYT LØB – oplev lækre Jørgensgaardskov og det begyndende forår i skoven.

Dato 11/3-2018
Pris: 100,-
Løbet er et cannonball løb på en skovrute. smalle trailspor og lidt bredere skovveje, meget lidt asfalt ca.500m, 7 km, dvs der løbes 3 omgange på 1/2 og 6 på 1/1 marathon. Hver omgang har 170 højdemeter, nogle stigninger er meget stejle – kan løbes i en almindelig løbesko.
Starttidspunkt:
Løbet starter klokken 9.00
Tidsgrænse:
Tidsgrænsen for Marathon er 6 timer

Generel information:
Startsted: Ved Aaabæk strand, adressen er: Start
Depot
Depotet vil være forsynet med vand, cola, chips, slik, og hvad vi finder på. Er det meget varmt, kommer der måske et ekstra mini depot ud på ruten
Man må godt selv tage egen forplejning med. Men der kan ikke forventes, at være plads på bordet til dette.
Der er ikke mulighed for bad.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 12.00, med mindre løbet bliver udsolgt.
Tilmelding og betaling til marathon, 1/2 marathon foregår via mobilpay 20625112 – husk at oplyse distance og navn.

Deltager listen vil løbende blive opdateret på begivenheden og på hjemmesiden her.
Vi forbeholder os retten til aflyse/ udsætte løbet, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre.
Betalt gebyr vil IKKE blive tilbagebetalt. Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver gebyret brugt til snøfler. Man må gerne sælge nummeret videre, husk blot at meddele det til løbsledelsen.
Eftertilmelding:
Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt.

Løbsregler:
Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.
Der skal passes på naturen, så derfor skal ALT affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.
Pilafmærkningen vil være opsat.
Tidtagning:
Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.
Diplomer og medaljer:
Der er medalje til alle, der gennemfører. Hel og halvmarathon
Resultater vil blive lagt op på hjemmesiden her.

Generelle regler:
Der skal være minimum 5 deltager i løbet med intention om at gennemføre marathonløbet, hvor mindst 3 skal gennemføre løbet. Er der aften inden løbet ikke tilmeldt 5, forbeholdes retten til at aflyse. I tilfælde af aflysning får tilmeldte deltagere besked på facebook begivenheden og på gruppen.

Hilsen Aabenraa Trailløb / Niels Backmann Schmidt